Sandhornøy

Å eg veit meg eit land......
Start slideshow
Sandhornøya ligg på kysten nord for Ørnes
Å eg veit meg eit land langt der oppe mot nord, med ei lysande strand mellom høgfjell og fjord. Der eg gjerne er gjest, der mitt hjarta er fest med dei finaste,…
Hurtigruta passerte oss tidleg på dagen....
I dag vakna vi av at ein båt passerte Sofus. Ikkje heilt nær, men så nær at vi både høyrde lyden av (og kunne sjå) MS Midnatsol frå Hurtigruten.
Vi kjører nordover frå Ørnes
Det førte til at vi var oppe tidleg og kunne nå første ferje i dag med god margin
Ferja til Sandhornøya
(faktisk var vi på kaien meir enn ein halvtime før vi fekk kjøre om bord).
På ferja.
Ferja tok oss over til Sandhornøy,
der vi kjørte til Våg.
Minnestøtta, Elias Blix
Og for dei som ikkje er kjende med den nordnorske songskatten, det var her Elias Blix kom frå. Han er elles mest kjend for å ha skrive fedrelandssalmen «Gud…
Og slik såg han altså ut.
I alle fall, han kom frå små kår i ei småbruks- og fiskarbygd på Sandhornøy og vart kyrkjeminister i Johan Sverdrup si regjering i 1884. Diktet vi innleia…
Nydeleg dag langs kysten...
Men vi kunne ikkje stå framfor minnestøtta hans heile dagen, så
vi kjørte vidare.
... av Sandhornøya.
Det var lite trafikk langs vegane i dette området.
Steinbrot!
Rundt ein sving fann vi brått noko som kunne vore eit landskap ved
Middelhavet.