Padova

Start slideshow
web counter
Bubilplassen - i enden av...
Vi hadde funne ut at det var ei bubilparkering i utkanten av Padova, denne skulle vere ein del av ein kommunal parkeringsplass i enden av trikkelinja i byen.…
.... trikkesløyfa
Og da tok vi trikken – litt spesiell trikk forresten – vanlegvis brukar jo trikkar noko som er ganske nær togskjener å gå på, men denne gjekk på gummihjul og…
Vi kjem til by'n
I sentrum av byen skulle det liggje ei kyrkje som skulle vere så utruleg flott at det ikkje eingong var lov å ta bilete inne. Dette var San Antonio-basilikaen,…
Heilage lys etc etc etc
Utanfor San Antonio-basilikaen var det salsvogner, men vareutvalet var litt annleis enn det vi hadde opplevd i Pisa. Her var det stearinlys, smykke, krusifiks…
Inne i San Antonio-basilikaen
Sidan det ikkje var lov å fotografere inne i kyrkja, har vi berre med eit par bilete derfrå. Kyrkjelyden feira messe da vi kom inn, og det var fritt fram å…
Hovudaltaret i San Antonio
Biletet viser eitt av sidekapella, det var reservert for dei som ville be. Og sanneleg var det ein del som sat (eller låg på kne) der òg.
Klosterbutikken
Det ligg eit kloster ved sida av kyrkja. Vi tvilar på at det er i bruk som kloster no, men der var det i alle fall bokhandel, kontor for å bestille messe (og…
Klosteret
Sjølvsagt er det ‘opningar’ i slike bygg, og her har Dag-Olav funne utsikt over eit fint, lite hageanlegg (og eit kyrkjespir). Det var godt å kunne stå slik og…
San Antonio - frå utsida
Og dei ulike aktivitetane såg ikkje ut til å forstyrre einannan, sjølv om alt saman var i same rommet Merkeleg!
Vi leitar etter neste attraksjon ....
Dei som hadde studert slikt, hadde funne ein ting til på ‘must see’-lista for Padova. Og da var det berre å prøve på å finne ut korleis vi kunne kome oss dit.…