Maria Hilfe

i Klosterlechfeld
Start slideshow
web counter
Wallfahrtskirche Maria Hilfe
Langs vegen fann vi skilt til Maria Hilfe valfartskyrkje. Regina von Imhof (1554-1624) var enkje etter ein borgarmeister i Augsburg. Ho gjekk seg vill i tett…
Frå kyrkjeskipet
Kyrkja vart bygd (og utvida fleire gonger) på 1600-talet. Næraste naboen er eit fransiskanarkloster. Vi har kome inn i mange kyrkjer, men dette synet var noko…
Kor og høgaltar
Eit slikt kyrkjeskip som dette sovnar ein ikkje i under gudstenesta (i alle fall ikkje med så vonde benkar). Det venstre sidealtaret var til minne om den…
Heilårskrybbe
Dei hadde til og med fått på plass ei heilårskrybbe – og dette viser noko av den schwäbiske tradisjonen med krybber. Sidan dei var nær preiketeksten om den…
Klosterhagen
Hagen til Fransiskanarklosteret var open for besøk, så vi gjekk inn.
Husdyr i hagen.
Vi måtte passe på å lukke porten etter oss, elles kunne høns, gjess og kaninar kome på vidvanke.
Maria passar på det meste.
Det var ikkje tilstrekkeleg at Maria passa på dyra, vi måtte lukke porten.
Klosterbygningen
Dette var ein fredeleg plass, det gjer godt med pause ein slik plass i varmen.