Dornbirn

Ein by mange ikkje har vore innom (eller høyrt om).
Start slideshow
web counter
Den annonserte bubilplassen
Ikkje langt frå grensa mellom Tyskland, Sveits og Austerrike ligg Dormbirn, der skulle vere ein bubilplass og den skulle vi prøve. Vi fann plassen til venstre…
Plassen der vi fekk parkere
Og der, mellom denne bygningen og jernbanelinja, var det ein fin plass til Sofus.
I samtale med verten
Han fortalde at han hadde vore og reist ein del i Norge og Sverige, og var fascinert av kor enkelt det var å finne seg plass å overnatte med bubil. Dessutan var…
Vi fortel om kor vi har vore før
Og inne i garasjen hadde han hobbyen sin – han driv og restaurerar bilar. Her var òg bubilen hans - og som alle dei andre bilane han hadde, var dette og ein bil…
Orden!
Dornbirn. Kor mange hadde høyrt om denne byen Dornbirn? Når vi først er her, synest vi at vi burde utforske litt slik at vi kan opplyse (oss sjølve og) alle som…
Den katolske kyrkja i bydelen vår.
Rett borti vegen fann vi ei ganske ny katolsk kyrkje, der var vi innom ein snartur.
Korpartiet.
Moderne i uttrykket kan vel vere ein rimeleg karakteristikk.
Daglegvareautomat?
Du veit at du kanskje er utanfor dei mest sentrale områda når du finn ein slik automat; dette hadde kanskje vore ein idé for fleire av dei plassane vi har…
Hagepynt (?)
I ein av hagane vi gjekk forbi, hadde dei fått invasjon av todimensjonale dyr.
Dette har vi ikkje sett før!
Vi syntest ikkje det var nok å berre inpsisere dei næraste kvartala, vi ville gå heilt til sentrum av byen i dag – det var jo laurdag og kanskje marknad i byen?…