Bad Säckingen

med bru til nabolandet
Start slideshow
web counter
Bubilplassen i sentrum
Vi hadde funne ein bubilplass i Bad Säckingen, mest kjend for ei trebru over Rhinen. og fekk navigert oss forsiktig inn i ei ledig luke, heilt i det inste…
Trebrua over Rhinen
Bad Säcklingen og trebrua, ja. Denne brua låg ikkje langt frå bubilplassen vår, og brua måtte undersøkjast. Den første trebrua over elva her, vart bygd i 1272.…
Det finst reglar for alt...
Men ei bru over Rhinen frå Bad Säcklingen? Kor endar den? Jau, sjølvsagt i Sveits – i byen Stein.
Tollstasjon
Og er det grense¬overgang, så er tollstasjonen ikkje så langt unna. Sveits er (som kjent) ikkje med i EU. Derimot er dei blitt med i Schengen-samarbeidet, slik…
Dagens tilbod
Stein var ein liten by, vi fekk sant å seie ikkje heilt oversyn over byen da vi gjekk rundt der. Vi fann både bensinstasjonar, bankar, restaurantar og butikkar…
Grei nærbutikk - i nabolandet
Det vart ikkje kjøpt vin, men derimot litt ost og ingrediensar til salat.
Vi går tilbake
Vi lista oss stille forbi tollkontoret (vi trur det var stengt, men sjekka ikkje) ....
Utsyn frå brua
... og tilbake over brua ...
Grensepassering
... og kom tilbake til Tyskland midt på brua.
Utsyn nedover elva
Det hadde vore tørt her denne sommaren, men no var Rhinen "normal" att.